Open Orbit
aviation

DC-3 to Austria 1945

Oct 16, 2023 by Nils Holm

After Erik von Rosen's talk about his father Carl Gustav von Rosen at SFF Stockholm’s meeting on the 26 of April, I was reminded about a flight we did together, when were were employed at ABA. The flight started on the 24th of October, 1945.

Continue reading...

aviation

DC-3 till Österrike 1945

Oct 16, 2023 by Nils Holm

Efter Erik von Rosens föredrag om sin far Carl Gustav von Rosen vid SFF Stockholms möte den 26 april, påmindes jag om en flygning vi gjorde tillsammans, då vi var anställda i ABA. Flygningen startade den 24 oktober 1945.

Continue reading...
aviation

Preskriberat: Permissionsflygning med Sk 15

Oct 29, 2022 by Nils Holm

Flygföraren Nils beskriver en episod i flygvapnet när han busflög och genomförde en ickesanktionerad flyguppvisning för sina föräldrar.

Continue reading...

Articles

Forgotten: Furlough Flying with Sk 15

The airman Nils describes an episode in the Swedish Air Force when he flew and carried out an unsanctioned air show for his parents.

Continue reading...

Tabbar och tillbud

Nils var en flygförare som började i flygvapnet som värnpliktig. Under sin karriär i flygvapnet och sedan ABA / SAS var han med om flera händelser, många med livet i fara.

Continue reading...

Blunders and Accidents

Nils was an airman that started in the Swedish Air Force as a conscript. During his career in the Air Force and later ABA / SAS he experienced several incidents, many in which his life was in jeopardy.

Continue reading...

Ett Spaningsuppdrag

Flygföraren Nils beskriver ett spännande spaningsuppdrag i Norge 1943, under sin tid i det svenska flygvapnet.

Continue reading...

A Reconnaissance Mission

The airman Nils describes a perilous reconnaissance mission in Norway 1943, during his time in the Swedish Air Force.

Continue reading...

Asciidoctor for Progress Reports

Monthly progress reports are a common occurance when managing projects. Some thoughts related to the use of AsciiDoc for progress reports.

Continue reading...

Restarting Website

The website is finally getting restarted. While Open Orbit, the project, has not been maintained in some time, from now on I will at least try to write something about software development here.

Continue reading...

Star Trek Influences

A commentary about the influence Star Trek had on the world.

Continue reading...

The Dangers of DHMO, ACT NOW!

Dangers of the chemical DHMO.

Continue reading...

EP Rejects Software Patents Directive

After a long period of debate, the European Parliament has finally rejected the software patents directive. July, 6, 2005 is a great day for European democracy, SMEs and software developers all over Europe.

Continue reading...

Mjukvarupatent

Omkring 2005 genomfördes det ett försök till att introducera patentbarhet för mjukvara inom den Europeiska Unionen. Det var en av de första frågorna som Europeiska Unionen försökte lagstifta om, som mötte signifikant motstånd bland gräsrötterna. Till dagens datum (2022) är mjukvara inte patenterbart inom Europeiska Unionen, dock är fysiska system med mjukvara som en komponent det. Denna artikel är en kommentar om mjukvarupatent från 2005, med lite grammatik- och stavningsuppdateringar.

Continue reading...

About

Open Orbit Space Flight Simulator and personal blog.

Archives

  1. 2005
  2. 2006
  3. 2019
  4. 2020
  5. 2022
  6. 2023