Open Orbit

Archive of posts from 2022

aviation

Preskriberat: Permissionsflygning med Sk 15

2022-10-29 00:00:00 +0000 by Nils Holm

Flygföraren Nils beskriver en episod i flygvapnet när han busflög och genomförde en ickesanktionerad flyguppvisning för sina föräldrar.

Continue reading...

aviation

Forgotten: Furlough Flying with Sk 15

2022-10-29 00:00:00 +0000 by Nils Holm

The airman Nils describes an episode in the Swedish Air Force when he flew and carried out an unsanctioned air show for his parents.

Continue reading...
aviation

Tabbar och tillbud

2022-10-27 00:00:00 +0000 by Nils Holm

Nils var en flygförare som började i flygvapnet som värnpliktig. Under sin karriär i flygvapnet och sedan ABA / SAS var han med om flera händelser, många med livet i fara.

Continue reading...

Articles

Blunders and Accidents

Nils was an airman that started in the Swedish Air Force as a conscript. During his career in the Air Force and later ABA / SAS he experienced several incidents, many in which his life was in jeopardy.

Continue reading...

Ett Spaningsuppdrag

Flygföraren Nils beskriver ett spännande spaningsuppdrag i Norge 1943, under sin tid i det svenska flygvapnet.

Continue reading...

A Reconnaissance Mission

The airman Nils describes a perilous reconnaissance mission in Norway 1943, during his time in the Swedish Air Force.

Continue reading...

About

Open Orbit Space Flight Simulator and personal blog.

Archives

  1. 2005
  2. 2006
  3. 2019
  4. 2020
  5. 2022
  6. 2023